wodorosiarczek wapnia wzór

stardoll-darmówki lusasity

Temat: sole i tlenki
8 Dokończyć równania reakcji , uzgodnić współczynniki reakcji, nazwać substraty i produkty 2CaO + 2H3PO4 - 3H2O + Ca3(PO4)2 tlenek wapnia, kwas fosrorowy - woda, fosforan wapnia H2SO4 + 2KOH - ... - CrSO + H2O (mam problem z poprawnym napisaniem) siarczan (VI), chromian - siarczan chromu , woda CO2 + Ca(OH)2 - CaCO3 + H2O dwutlenek węgla, wodorotlenek wapnia - węglan wapnia ... + HBr - BaO + HNO3 - 11 Podać wzory następujących wodorosoli i hydroksosoli: a) wodorofosforan (V) potasu - K2HPO4 b) wodorosiarczek sodu - NaHS c) wodorosiarczan (VI) baru - Ba(HSO)4 d) chlorek wodorotlenek magnezu - Mg(OH)Cl e) chlorek diwodorotlenek glinu - AL(OH)2CL f) bromek wodorotlenek miedzi (II) - Cu(OH)2Br (proszę o sprawdzenie równań oraz wzorów czy dobrze są zapisane oraz o...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3962Temat: Potrzebuje Nazewnictwo tlenki wodorki itp
NAZYWAĆ ZACZYNAMY OD KOŃCA DANEGO WZORU Wodorki Wodorki metali: Wzór ogólny EH n E – symbol metalu, n ilość atomów wodoru odpowiadająca wartościowości pierwiastka Do słowa wodorek dodajemy nazwę pierwiastka E np NaH – wodorek sodu CaH2 - wodorek wapnia Wodorki niemetali: Wzór ogólny HnE E – symbol metalu, n ilość atomów wodoru odpowiadająca wartościowości pierwiastka do nazwy pierwiastka E z końcówką ,,o” dodajemy słowo wodór np. HF - fluorowodór HBr - bromowodór HCl - chlorowodór H2S - siarkowodór Tlenki Ogólny wzór tlenków Em O n E -symbol pierwiastka Nazwy tlenków można pisać: ... -tlenek żelaza (III) Fe3O4 - tlenek żelaza(II) diżelaza(III) SO2 - tlenek siarki(IV) Wodorotlenki Wzór ogólny E(OH)n E symbol pierwiastka, który jest metalem, n – liczba grup wodorotlenkowych odpowiada wartościowości metalu i ... rzymską cyfrą tę wartościowość. np. NaOH – wodorotlenek sodu CuOH-wodorotlenek miedzi (I) Mn(OH)4 - wodorotlenek manganu (IV) Mg(OH)2 - wodorotlenek magnezu Kwasy Ogólny wzór: HnR n – liczba atomów wodoru połączonych ... kwas metafosforowy (V) H3PO4- kwas ortofosforowy (V) Sole Ogólny wzór EmRn E-symbol pierwiastka, R-reszta kwasowa (E najczęściej metal lub grupa NH4) Sole pochodzące od kwasów beztlenowych: Nazywać zaczynamy od reszty kwasowej (czyli od końca wzoru) dodając końcówkę -ek a następnie podajemy nazwę metalu lub grupy niemetali(Uwaga:Należy pamiętać o tym, że jeżeli ten metal ma zmienne wartościowości czyli nie leży ani w 1 ... (czyli to co jest na końcu wzoru) dalej podajemy nazwę metalu lub grupy niemetali(Uwaga:Należy pamiętać o tym, że jeżeli ten metal ma zmienne wartościowości czyli nie leży ani w 1 ani ... (I) AlPO4 - ortofosforan (V) glinu KMnO4 - manganian (VII) potasu lub nadmanganian (VII) potasu Cr(NO3 ) 3 - azotan (V) chromu (III) Wodorosole: Wzór ogólny EHR ( mają obok metalu ... beztlenowych i tlenowych. Np NaHS – wodorosiarczek sodu KHSO3 – wodorosiarczan (IV) potasu K2 HPO4 - wodoroortofosforan (V) potasu KH2PO4 - diwodoroortofosforan (V) potasu Hydroksosole: Wzór ogólny EOHR ( mają obok metalu grupę hydroksylową OH i resztę kwasową) Nazwę zaczynamy od słowa hydroso dalej stosujemy taką samą metodę jak przy solach beztlenowych i tlenowych. MgOHCl - hydroksochlorek magnezu Sole uwodnione-hydraty Wzór ogólny...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=404


Powered by WordPress, © stardoll-darmówki lusasity